1395© کلیه حقوق برای وب سایت دیدبان زندگی محفوظ است.
خانهدرباره ما
درباره ما

دیده بان زندگی پویشی برای حفاظت و حمایت از محیط زیست  اصفهان است. این حرکت تلاشی برای حفظ زندگی است و رساندن این پیام که سرنوشت بخشی از حیات کره زمین سرنوشت همه ماست !  انسان ها در برابر محیط اطراف خود وظایفی دارند که متاسفانه سالهاست در انجام آن غفلت کرده اند. دیده بان از همین رو تلاشی برای انجام این وظایف و آگاه بخشی در این زمینه است.

دیده‌بان زندگی چه کارهایی انجام می‌دهد؟

آگاهی بخشی و فعالیت رسانه ای  

اولین قدم دیده‌بان زندگی آگاهی بخشی به مردم است. اینکه بدانند در چه محیطی زیست می‌کنند و برای حفاظت از آن چه کارهایی باید انجام دهند. این آگاهی قرار است به شکل های مختلف رسانه ای و با فرآوری های متفاوتی انجام شود.

آموزش

یکی دیگر از فعالیت های دیده‌بان زندگی آموزش است.‌ آموزش‌های دیده‌بان  از کودکان و مهد کودک ها شروع می‌شود، چون حیات گونه‌های زیستی با آینده آنها گره خورده است. از کودکان شروع می‌شود و تا بزرگسالان ادامه می یابد. معتقدیم در این حوزه همه نیاز به آموزش دارند.

بازدید

در دوره ها و بازدید هایی که خواهیم داشت با حیات وحش اصفهان بیشتر آشنا می شویم . این بخش یک تجربه ویژه است و فرصتی خواهد بود که علاقه مندان به محیط زیست تجربه ای بدون واسطه از حیات وحش و محیط زیست خود داشته باشند.

جذب حمایت

فعالیت دیگر دیده‌بان زندگی مشارکت مردم در حمایت و حفاظت از محیط زیست خود است. این حمایت ها شکل ها ی گوناگونی دارد. دیده بان زندگی واسطه ای است تا علاقه مندان و کسانی که به محیط زیست اطراف خود توجه دارند و می توانند برای آن کاری کنند در این کار مشارکت داشته باشند. این حمایت و مشارکت مادی یا معنوی و به شکل های متنوعی خواهد بود.